Tag Archives: favola zingara

Lu Cuntu. Il sogno

Lu Cuntu. Il sogno

Questa settimana Lu Cuntu ospita una favola tratta dalla raccolta “Storie e fiabe degli zingari”, a cura di Diane Tong.     Ascolta Lu Cuntu:

Top